Tìm Đường Về

Lối sống

Có những lúc hành trình trong cuộc đời nhiều trắc trở đến mức chúng ta thấy quá sức mình. Dường như những hoàn cảnh đen tối cứ tiếp nối nhau. Trong một lần như vậy xảy đến trong đời sống gia đình tôi, qua giờ tĩnh nguyện sáng, vợ tôi đã học được một bài học mới mẻ. “Em nghĩ trong những lúc tươi sáng, Chúa muốn chúng ta không quên đi những gì học được trong lúc đen tối.”

Sứ đồ Phao-lô đã viết điều đó cho người Cô-rinh-tô (II Côr. 1), sau khi mô tả những gian nan mà ông và nhóm của ông đã trải qua tại A-si-a. Ông muốn người Cô-rinh-tô hiểu rằng Chúa có thể giải cứu chúng ta ngay cả trong những giờ khắc đen tối nhất. Ông nói rằng Chúa an ủi chúng ta để chúng ta học cách an ủi người khác (c.4). Trải qua những thử thách, Phao-lô và nhóm của ông đã học được những điều từ Chúa mà họ có thể sử dụng để an ủi và khuyên bảo những người Cô-rinh-tô đối diện với những khó khăn tương tự. Và Chúa cũng làm điều đó với chúng ta nữa, nếu chúng ta sẵn lòng lắng nghe. Ngài sẽ khiến những thử thách trở nên ích lợi khi dạy chúng ta sử dụng những gì mình học được để giúp đỡ người khác.

Bạn có đang ở trong hoàn cảnh đen tối không? Hy vọng lời của Phao-lô và kinh nghiệm của ông sẽ khích lệ bạn. Hãy tin rằng Chúa đang hướng dẫn từng bước đi của bạn và Ngài cũng đang khắc ghi chân lý của Ngài vào lòng bạn để bạn có thể chia sẻ với những người cũng ở trong hoàn cảnh tương tự. Bạn đã từng ở trong hoàn cảnh đó nên bạn biết đường về.

Lạy Chúa, xin giúp những ai đang bị tổn thương có thể thấy và biết được sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài trong những giờ phút tăm tối nhất của họ.
Trong lúc tươi sáng, đừng quên những gì bạn đã học được lúc đen tối.

bởi Randy Kilgore | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI

Từ an ủi trong nguyên ngữ Hy Lạp là paraklesis, có nghĩa là “đến bên cạnh và giúp đỡ.” Chúa Jêsus được gọi là parakletos (Đấng biện hộ) của chúng ta trong I Giăng 2:1. Đức Thánh Linh là Đấng biện hộ hay Đấng an ủi khác (Giăng 14:16-17). Phao-lô khẳng định rằng Đức Chúa Trời là “Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi” (II Côr. 1:3). Đức Chúa Trời Ba Ngôi — Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh — ở cùng chúng ta trong mọi đau khổ. Khi nói rằng Đức Chúa Trời là “Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ” (c.2-3), Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng việc đến bên cạnh để giúp đỡ nhau là bổn phận và đặc ân trong gia đình (c.4).

Bạn sẽ trở thành người an ủi đối với ai trong tuần sắp đến?

K. T. Sim