Ra mắt sàn giao dịch công nghệ Blockchain Bcnex của người Việt

Tin Tức Tổng hợp

Sự kiện do Bytecoin Foundation Vietnam, là một đơn vị nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Blockchain Cryptonote/Bytecoin chủ trì, nhằm đưa công nghệ này ứng dụng vào thực tiễn.

Ông Ngô Hoàng Quyền, nhà sáng lập sàn giao dịch Blockchain Bcnex cho biết, với kinh nghiệm tích lũy và kiến thức công nghệ, ông đã quyết định đầu tư bài bản, chuyên nghiệp và lập ra Bytecoin Foundation Vietnam nhằm định hướng phát triển, ủng hộ các dự án công nghệ, đặc biệt là các dự án sử dụng nền tảng cryptonode của Bytecoin.

Ông Ngô Hoàng Quyền, nhà sáng lập sàn giao dịch Blockchain Bcnex.

Việc ra mắt sàn giao dịch công nghệ Blockchain Bcnex góp phần khẳng định với thế giới rằng, Việt Nam cũng có những sản phẩm công nghệ chất lượng được tạo ra với 100% đội ngũ Việt.

Với tiềm lực tài chính và đầu tư chuyên sâu mảng công nghệ Blockchain, Bytecoin Foundation Vietnam hiện đang nghiên cứu và tìm kiếm các dự án khởi nghiệp về công nghệ để hỗ trợ về công nghệ, tài chính và kết nối với các quỹ đầu tư, triển khai các chương trình gây quỹ giúp cho các công ty khởi nghiệp đi tới thành công.

Ông Ngô Hoàng Quyền cho biết: “Sàn giao dịch công nghệ Blockchain rất đặc thù, khác nhiều so với các sản phẩm công nghệ trước đây từng có trong lịch sử. Sàn giao dịch công nghệ này là nơi giao lưu học hỏi và trao đổi các giá trị sản phẩm của công nghệ Blockchain, phạm vi không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới, gồm: Từ triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên cơ sở là nền tảng công nghệ Blockchain đến các vấn đề giao dịch điện tử cao cấp hơn có liên quan”.